Cách tính thuế thu nhập chuyển nhượng quyền thuê đất chính xác nhất?

Với cá nhân cư trú thì thu nhập tính thuế được xác định bằng giá cho thuê lại, trừ giá đi thuê và các chi phí hợp lý liên quan. Theo đó, giá

Hỏi: Hiện nay, tôi và một người bà con đang thương lượng ký hợp đồng . Tôi muốn hỏi, thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp được tính như thế nào?

Hà Mạnh Hùng (Bà Rịa- Vũng Tàu)

Trả lời:

Khoản 5, Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, cá nhân phải nộp thuế thu nhập đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước (trừ các trường hợp được miễn theo quy định). Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất hoặc thuê mặt nước là thu nhập tính thuế và thuế suất.
Thuế chuyển nhượng quyền thuê đất
Thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền thuê đất
hoặc thuê mặt nước là 25% trên thu nhập tính thuế

Với cá nhân cư trú thì thu nhập tính thuế được xác định bằng giá cho thuê lại, trừ giá đi thuê và các chi phí hợp lý liên quan. Theo đó, giá cho thuê lại được xác định bằng giá thực tế ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển quyền thuê mặt đất hoặc thuê mặt nước. Nếu giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê được xác định căn cứ theo bảng giá thuê do UBND cấp tỉnh quy định. Còn giá đi thuê được xác định căn cứ vào hợp đồng thuê. Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển quyền có chứng từ hay hóa đơn theo chế độ quy định.

Thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền thuê đất hoặc thuê mặt nước là 25% trên thu nhập tính thuế. Nếu không xác định được giá thuê hoặc giá thuê ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế tại thời điểm thuê thì thuế TNCN được tính thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Còn thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất hoặc thuê mặt nước có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *