Luật Nhà Đất

Liệu nhà chưa có giấy tờ hợp pháp có thuê được hay không?

Trường hợp là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy

Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam cần điều kiện và giấy tờ gì?

Điều 6, Luật Công chứng quy định: “Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt”. Do đó, cá nhân, tổ chức

Khi mẹ bị tâm thần có thay mẹ bán nhà được hay không?

Một là, nộp đơn lên Tòa án yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố mẹ bạn bị mất năng lực hành vi dân

Quy định người làm chứng trong di chúc về nhà đất là như thế nào?

Căn cứ theo quy định trên thì bà là người được ông nội cho hưởng gần 150m2 đất theo di chúc, vì vậy bà không

Cách tính thuế thu nhập chuyển nhượng quyền thuê đất chính xác nhất?

Với cá nhân cư trú thì thu nhập tính thuế được xác định bằng giá cho thuê lại, trừ giá đi thuê và các chi

Nhà đã chỉ định trong di chúc, nếu bán có sai luật không?

Theo quy định trên, mặc dù ông đã lập di chúc phân chia tài sản cho từng người, đồng thời ông đã công khai việc