Liệu nhà chưa có giấy tờ hợp pháp có thuê được hay không?

Trường hợp là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; còn nếu là

Hỏi: Hiện tôi đang đi thuê một căn nhà để ở. Tôi không rõ hợp đồng thuê nhà có phải qua công chứng hay không? Trong trường hợp hợp pháp về sở hữu thì tôi có thuê được không? và việc công chứng có bị trở ngại gì không?

Trần Thị Khánh (quận Tân Bình, Tp.HCM)
thuê nhà chưa có giấy tờ sở hữu hợp pháp
Nếu người cho thuê nhà chưa có giấy tờ sở hữu hợp pháp, hợp lệ thì 2 bên
sẽ không được công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà

Trả lời:

Theo quy định của Khoản 1, Điều 119 Luật Nhà ở năm 2014, bên bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, thế chấp, tặng cho, để thừa kế, đổi, góp vốn, cho ở nhờ, cho mượn, ủy quyền quản lý nhà ở phải có các điều kiện sau:

– Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền, cho phép để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của luật này và pháp luật về dân sự; nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc người đã mua nhà ở của chủ đầu tư.

– Trường hợp là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; còn nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, ngoại trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Do đó, nếu người cho thuê nhà chưa có giấy tờ sở hữu hợp pháp, hợp lệ thì 2 bên sẽ không được công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà.

Bên cạnh đó, Điều 492 Bộ luật Dân sự cũng quy định rõ, hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, trường hợp thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải có chứng thực, công chứng và phải đăng ký, ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Vì vậy, nếu bà thuê một căn nhà hợp pháp để ở với thời gian thuê dưới 6 tháng thì hợp đồng không bắt buộc phải công chứng, còn nếu thời gian thuê từ 6 tháng trở lên thì hợp đồng bắt buộc phải chứng thực, công chứng. Đối với nhà ở tại các đô thị thì hợp đồng phải có chứng nhận công chứng, chứng thực của UBND quận, huyện.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *